Hoezo heb ik nooit eerder van jou gehoord?

"Hoezo heb ik nooit eerder van jou gehoord?"

Als ik een mantelzorger voor het eerst spreek, hoor ik deze vraag vaker wel dan niet.

Lange zoektocht

Mantelzorgers hebben vaak een lange, moedeloos makende, zoektocht naar ondersteuning achter de rug. 

Bij welke instantie moet ik zijn en welke regelgeving geldt hier eigenlijk? Is het PGB, WMO, WLZ of toch anders? Wat is het complex! Alleen al door bureaucratische kastjes en muren ligt oververmoeidheid op de loer. Het komt de zorg, waar het uiteindelijk om draait, niet ten goede. 

Balans

Ik zorg er als mantelzorgmakelaar voor dat de mantelzorger in balans blijft en de zorg vol kan houden. Vaak ben ik de eerste die de mantelzorger vraagt hoe het gaat om daarna samen te onderzoeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Ik neem vervolgens regeltaken over waardoor de mantelzorger zich volledig op de zorg van de naaste kan richten. 

“Jij hebt mijn leven lichter gemaakt”, heb ik al meer dan eens teruggekregen.

In de praktijk zie je dat er een heel team aan zorgprofessionals rond de zorgvrager staat opgesteld. De mantelzorger staat veelal aan de zijlijn. Toch is het ontzettend belangrijk dat er praktische ondersteuning voor de mantelzorger is. Immers, de zorg moet wel volgehouden kunnen worden. 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Ingegeven door onderstaande maatschappelijk ontwikkelingen is volhouden de komende jaren hard nodig! 

De trend is al jaren dat wij steeds langer thuis blijven wonen. Conny Helder, de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft in maart 2022 aangegeven dat er geen verpleeghuisplekken bijkomen. Verpleegzorg zal meer thuis plaats gaan vinden. Op wijkverpleging en ondersteuning door huisartsen wordt (nog) meer bezuinigd. 

Het Sociaal Plan Bureau verwacht dat in 2040 maar liefst 390.000 mensen van 75 jaar en ouder mantelzorg nodig hebben. Een stijging van 70% ten opzichte 2018 (230.000). Het aantal mantelzorgers per oudere gaat juist dalen, van vijf naar drie. 

Kortom, de maatschappij leunt voor zorg steeds meer en zwaarder op de mantelzorger en dat gaat niet minder worden, integendeel. Wij kunnen het ons dan ook niet veroorloven dat de mantelzorger omvalt en de zorg niet meer aan kan. Adequate ondersteuning is een “must”. 

Belangrijke taak

Op de mantelzorgmakelaar rust een maatschappelijk bezien steeds belangrijk wordende taak. Ervoor zorgen dat de mantelzorger overeind blijft zodat de zorg zo lang mogelijk vol gehouden wordt.

Het is jammer dat ons beroep niet meer ingeburgerd is. Mits tijdig ingezet heeft de mantelzorgmakelaar een preventieve werking en zorgt ervoor dat de mantelzorger niet uitvalt.

Een ontwikkeling die ik toejuich is dat steeds meer professionals in het werkveld de toegevoegde waarde van de mantelzorgmakelaar zien. Als een samenwerkingspartner die aanvullend op hun eigen werkzaamheden is. Samen zorgen we er voor dat de mantelzorger de klus kan blijven klaren.

"Hoezo heb ik nooit eerder van jou gehoord?"

Als ik een mantelzorger voor het eerst spreek, hoor ik deze vraag vaker wel dan niet.

Lange zoektocht

Mantelzorgers hebben vaak een lange, moedeloos makende, zoektocht naar ondersteuning achter de rug. 

Bij welke instantie moet ik zijn en welke regelgeving geldt hier eigenlijk? Is het PGB, WMO, WLZ of toch anders? Wat is het complex! Alleen al door bureaucratische kastjes en muren ligt oververmoeidheid op de loer. Het komt de zorg, waar het uiteindelijk om draait, niet ten goede. 

Balans

Ik zorg er als mantelzorgmakelaar voor dat de mantelzorger in balans blijft en de zorg vol kan houden. Vaak ben ik de eerste die de mantelzorger vraagt hoe het gaat om daarna samen te onderzoeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Ik neem vervolgens regeltaken over waardoor de mantelzorger zich volledig op de zorg van de naaste kan richten. 

“Jij hebt mijn leven lichter gemaakt”, heb ik al meer dan eens teruggekregen.

In de praktijk zie je dat er een heel team aan zorgprofessionals rond de zorgvrager staat opgesteld. De mantelzorger staat veelal aan de zijlijn. Toch is het ontzettend belangrijk dat er praktische ondersteuning voor de mantelzorger is. Immers, de zorg moet wel volgehouden kunnen worden. 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Ingegeven door onderstaande maatschappelijk ontwikkelingen is volhouden de komende jaren hard nodig! 

De trend is al jaren dat wij steeds langer thuis blijven wonen. Conny Helder, de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft in maart 2022 aangegeven dat er geen verpleeghuisplekken bijkomen. Verpleegzorg zal meer thuis plaats gaan vinden. Op wijkverpleging en ondersteuning door huisartsen wordt (nog) meer bezuinigd. 

Het Sociaal Plan Bureau verwacht dat in 2040 maar liefst 390.000 mensen van 75 jaar en ouder mantelzorg nodig hebben. Een stijging van 70% ten opzichte 2018 (230.000). Het aantal mantelzorgers per oudere gaat juist dalen, van vijf naar drie. 

Kortom, de maatschappij leunt voor zorg steeds meer en zwaarder op de mantelzorger en dat gaat niet minder worden, integendeel. Wij kunnen het ons dan ook niet veroorloven dat de mantelzorger omvalt en de zorg niet meer aan kan. Adequate ondersteuning is een “must”. 

Belangrijke taak

Op de mantelzorgmakelaar rust een maatschappelijk bezien steeds belangrijk wordende taak. Ervoor zorgen dat de mantelzorger overeind blijft zodat de zorg zo lang mogelijk vol gehouden wordt.

Het is jammer dat ons beroep niet meer ingeburgerd is. Mits tijdig ingezet heeft de mantelzorgmakelaar een preventieve werking en zorgt ervoor dat de mantelzorger niet uitvalt.

Een ontwikkeling die ik toejuich is dat steeds meer professionals in het werkveld de toegevoegde waarde van de mantelzorgmakelaar zien. Als een samenwerkingspartner die aanvullend op hun eigen werkzaamheden is. Samen zorgen we er voor dat de mantelzorger de klus kan blijven klaren.