Incompany training Ethiek in het werk


Wat is goed professioneel én goed ethisch handelen?

 • Vertellen, of mond houden? 
 • Melding maken, of wegkijken? 
 • Autonomie geven, of ingrijpen? 
 • Waarden nastreven, of werken zonder principes?  
 • Correct gedrag ontwikkelen, of lik op stuk toepassen?  
 • Stilstaan bij ethische dilemma’s, of waan van de dag navolgen?  
 • Goed professioneel handelen, of doormodderen zonder plan? 

Wezenlijke vragen die jou vormen en waar lang niet altijd bij stil wordt gestaan, die niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn. Wat wel belangrijk is. Om te groeien, om beter te worden en om verwarring, onbekendheid, of onwetendheid te voorkomen. 

Ethische vragen


Vrijwel dagelijks word jij met ethische vraagstukken geconfronteerd en kom je voor vragen te staan als: hoe moet ik hiermee omgaan, hoe doe ik hier juist, hoe kom ik niet met mezelf in conflict en wat zijn de codes en afspraken hierover binnen mijn organisatie? 

 

In onze snel veranderende en steeds complexer wordende samenleving komen dit soort vragen en zelfconflict-situaties steeds vaker voor.

Onze training


Om jou goed toe te rusten, bieden wij de eendaagse training “Ethiek in het werk”. 

Hoe doen wij dat?


De training is praktisch én dynamisch. Je werkt aan concrete vraagstukken en relevante dilemma’s uit de praktijk. Je ontwikkelt bewustwording over vragen als:

 • Wat zijn de belangrijkste ethische begrippen?
 • Hoe kan ik werken met waarden en normen?
 • Welke waarden wegen zwaarder? Die van de klant, of die van mij?  
 • Wat is correct gedrag?
 • Wat is goed en wat is slecht handelen? 
 • Hoe ga ik professioneel om met ethische dilemma’s?
 • Hoe zet ik het moreel beraad in?

Moreel beraad


Wat is moreel beraad en hoe zet je dit instrument in bij ethische vraagstukken? De werking van moreel beraad wordt toegelicht. Daarnaast werk je een concrete casus uit. Van tevoren krijg je theorie en casuïstiek aangereikt.

Doel


Het doel van de training is dat jij bewust wordt van eigen- én gezamenlijk handelen. Hierdoor ontstaat meer professionele motivatie en groeit de organisatie. 

De trainer


De training wordt gegeven door Albert van der Meulen. 

 

Albert, onderwijsman en auteur van het boek ”De H-cyclus, een opvatting over leren in vier stappen”, neemt je mee op reis, waarbij hij gebruik maakt van creatieve technieken, dialoogmethoden, ijsbrekers en energiegevers. 

Bewijs van deelname


Na het volgen van de training ontvang je een bewijs van deelname.

Handige informatie


 • Voor wie: mensen werkzaam binnen het sociaal domein
 • Wanneer: in overleg
 • Meer informatie: bel, app of mail Yvonne de Haan: 06 - 24 11 80 50, info@auxiliumacademy.nl