Incompany training Zorgwetten


Ben je werkzaam in het sociaal domein? Domeinoverstijgende samenwerking is de nieuwste trend.

 

Door de training zorgwetten doe je domeinoverstijgende open kun jij jouw klant naar het juiste loket begeleiden binnen de complexe zorgwereld. 

Voor wie?


De training Zorgwetten is er voor organisatie binnen het sociaal domein. Te denken valt aan: cliëntondersteuners, mantelzorgconsulenten, mantelzorgmakelaars, maatschappelijk werkers, casemanagers, social workers, Wmo consulenten, medewerkers bij zorgkantoor, medewerkers bij zorgverzekeraars, medewerkers bij zorgorganisaties en klantadviseurs.

De training Zorgwetten


Wij hebben gemerkt dat veel mensen die werken binnen het sociaal domein behoefte hebben aan kennis over wet- en regelgeving om zo de cliënt terzijde te kunnen staan. Voor hen hebben wij de training Zorgwetten ontwikkeld. 

 

De training Zorgwetten staat open voor mensen die werken in het sociaal domein en meer kennis willen krijgen van relevante wet- en regelgeving:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Hoe doen wij dat?


De training duurt drie dagen en bestaat uit zes modules. Elke module behandelt een thema binnen de wetgeving. Voordat je naar de bijeenkomst komt wordt van jou verwacht dat je opdrachten uitwerkt. Tijdens de bijeenkomst vindt verdieping, verbreding en verduidelijking plaats.

Na de training


Na het volgen van de training Zorgwetten kun jij jouw cliënten naar het juiste loket begeleiden.

Studiebelasting en bewijs


De training kent een studiebelasting van ongeveer 54 uur (inclusief de bijeenkomsten). Nadat je alle opdrachten hebt gemaakt en alle bijeenkomsten hebt bijgewoond, ontvang je het bewijs van deelname.

Handige informatie


  • Voor wie: voor organisaties binnen het sociaal domein
  • Wanneer: in overleg
  • Meer informatie: bel, app of mail Yvonne de Haan: 06-24 11 80 50, info@auxiliumacademy.nl