"The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled"

Plutarch, 46 - 120 n.Chr.

Deze uitspaak van de oud Griekse filosoof weerspiegelt hoe wij tegen opleiden aankijken. 


Natuurlijk leer je alles over de wet- en regelgeving. En dat moet ook, want mantelzorgers verdwalen regelmatig in het woud aan regels en administratie. 


Nog belangrijker vinden wij dat jij zelf de weg leert te vinden en jij jezelf ontwikkelt tot een professionele gesprekspartner voor de mantelzorger en de instanties waar jij mee te maken krijgt.


De Mantelzorgmakelaar


De mantelzorger zorgt veelal liefdevol voor de naaste of geliefde.

 

Vaak wordt de zorg met vanzelfsprekendheid gedaan. Maar naast het zorgen moet er ook veel geregeld worden en krijgt de mantelzorger  te maken met een complex stelsel aan wetten & regels en een veelheid aan instanties. Om hier de weg in te vinden is niet altijd eenvoudig en kan erg belastend zijn.

 

Regeltaken kosten de mantelzorger veel energie en is een belangrijke bron voor overbelasting. 

 

Om te zorgen dat de mantelzorger fit blijft en de zorgtaken vol kan blijven houden is professionele ondersteuning van iemand met kennis van zaken nodig. Iemand zoals de  mantelzorgmakelaar: een integere, onafhankelijke en goed opgeleide professional.

 

De mantelzorgmakelaar kent de weg in het complexe zorgstelsel en heeft het hart op de juiste plek.


Mantelzorgmakelaar in de praktijk


De mantelzorgmakelaar is er voor de mantelzorger en kijkt samen met hem/haar wat er nodig is om alle taken op het gebied van zorg, gezin, werk en sociaal leven op een gezonde manier te kunnen blijven combineren.

 

De mantelzorgmakelaar onderzoekt de diverse mogelijkheden voor ondersteuning en informeert hierover. Indien nodig worden de regeltaken van de mantelzorger tijdelijk overgenomen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning adequaat georganiseerd wordt.

 

Het vak van de mantelzorgmakelaar is erg veelzijdig, geen dag is hetzelfde. Een kleine selectie van de werkzaamheden:

 • Begeleiding bij aanvragen van indicaties
 • Zoeken van zorgaanbieders
 • Ondersteunen bij keukentafelgesprekken
 • Uitzoeken van financiële consequenties
 • Schakelen met instanties
 • In kaart brengen van het sociale netwerk
 • Ondersteunen bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget
 • Hulp bij formulierenwerk

De cliëntondersteuner


Sommige mantelzorgmakelaars zijn ook cliëntondersteuner. De werkzaamheden overlappen elkaar maar er zijn ook belangrijke verschillen. 

 

De kern van het verschil zit al in de functienaam verscholen: de mantelzorgmakelaar staat als zakelijk dienstverlener opgesteld voor de mantelzorger en zorgt ervoor dat het leven van de mantelzorger in balans blijft. De cliëntondersteuner vergroot als social worker zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie.

 

Het ander belangrijk verschil is dat de mantelzorgmakelaar domeinoverstijgend werkt. Dat wil zeggen: de mantelzorgmakelaar ondersteunt bij zorgvragen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Jeugdwet en de Participatiewet. Een cliëntondersteuner werkt óf binnen de WMO óf binnen de WLZ. 

 

De mantelzorgmakelaar heeft als ondernemer vaak een eigen praktijk en is dus onafhankelijk en autonoom. De meeste cliëntondersteuners zijn in loondienst. In onze blog vertellen wij meer.


Wil je mantelzorgmakelaar én cliëntondersteuner worden? Dat kan! Hier lees je meer.


Inhoud van de opleiding Mantelzorgmakelaar


Jij wordt als mantelzorgmakelaar opgeleid tot een onafhankelijk, professioneel en sensitief zakelijke dienstverlener, met actuele kennis van het juridische speelveld in het zorgstelsel en van de sociale kaart. Jij leert het werkveld van de mantelzorgmakelaar kennen welke het gehele sociale domein van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet & regelgeving en verzekeringen omvat.

 

In de opleiding Mantelzorgmakelaar werk je aan concrete casuïstiek, zowel alleen als in groepen. Daarnaast ontwikkel jij jouw communicatie- en netwerkvaardigheden. Jij gaat tijdens de opleiding al met mantelzorgers en (overheids)instanties in gesprek. Hierdoor krijg je direct concreet gevoel bij het vak. Tegelijkertijd werk je aan jouw sociale kaart. Regelmatig reflecteer je op eigen handelen. 

 

Nadat je de opleiding hebt afgerond ben jij een belangrijke steunpilaar voor mantelzorgers en ben je professioneel gesprekspartner voor relevante instanties.

 

Taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de mantelzorgmakelaar

 

Onze opleiding leert jou hoe je vorm moet geven aan de volgende taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de mantelzorgmakelaar:

 • Zoeken naar en informeren over een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor zowel zorgvrager als mantelzorger
 • Informeren over de diverse leveringsvormen: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Informeren op het gebied van wet-en regelgeving, voorzieningen en voorschriften
 • Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking
 • Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Ondersteuning bij de aanvraag van een PGB en het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)
 • Informeren over financiële consequenties van de diverse ondersteuningsvormen  (eigen bijdrage en fiscale consequenties)
 • Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren
 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften en klachten
 • Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, Centrum Indicatiestelling Zorg , Gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, Centraal Administratie Kantoor, UWV,  Sociale Verzekeringsbank, enz.).
 • Bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever over afstemming werk en zorg

Communicatie en profileren

 

In de praktijk wordt veel gevraagd van de communicatieve vaardigheden van de mantelzorgmakelaar. Dagelijks heeft de mantelzorgmakelaar contact met mantelzorgers, instanties of (overheids)instellingen en krijgt te maken met een veelheid aan emoties, weerstand of bureaucratische starheid. Daarnaast profileert de mantelzorgmakelaar zich regelmatig middels presentaties of is te vinden op netwerkbijeenkomsten. 

 

In de opleiding Mantelzorgmakelaar wordt de vraag: “wat betekent professioneel communiceren voor de mantelzorgmakelaar en hoe verhoudt zich dat tot mijzelf?” stapsgewijs uitgediept, zodat je na de opleiding een belangrijke en waardevolle steunpilaar voor mantelzorgers bent en een professioneel gesprekspartner voor relevantie instanties.

 

Ondernemerschap

 

Veel mantelzorgmakelaars worden na de opleiding zelfstandig ondernemer. In de opleiding hebben wij hier uitgebreid aandacht voor zodat je weet wat er ervoor nodig is om succesvol te starten.

Opleiding Mantelzorgmakelaar Casuïstiek

Studiebelasting


De studiebelasting is circa 480 studiebelastingsuren (inclusief de bijeenkomsten van circa 112 uren).

Toelating en getuigschrift


Om toegelaten te kunnen worden dien je over een afgeronde HBO opleiding te beschikken. Doe je dat niet en wil je wel graag de opleiding volgen dan kun je in aanmerking komen voor een toelatingsprocedure. Neem daarvoor contact met ons op.

 

De opleiding en het vak mantelzorgmakelaar is geschikt voor sensitieve, proactieve, autonome mensen die liefde hebben voor plannen en organiseren en beschikken over communicatieve vaardigheden. Ongeacht de achtergrond hebben mantelzorgmakelaars één ding gemeen: de wens om van betekenis te zijn. 

 

Getuigschrift 

 

Tijdens de opleiding Mantelzorgmakelaar werk je opdrachten uit middels casuïstiek. Daarnaast werk jij aan je professionele ontwikkeling en voer je gesprekken met mantelzorgers en instanties. Je reflecteert regelmatig. Jij legt jouw ontwikkeling tot Mantelzorgmakelaar in een portfolio vast. Aan de hand van de kwaliteit van jouw portfolio stellen wij het niveau van jouw ontwikkeling vast. Bij voldoende resultaat ontvang je aan het eind van het studiejaar het post-HBO getuigschrift Mantelzorgmakelaar van Auxilium Academy.

Ook cliëntondersteuner worden?


Wil je naast mantelzorgmakelaar ook cliëntondersteuner worden? Dan kun je na het behalen van je getuigschrift mantelzorgmakelaar bij Auxilium Academy de online kopstudie cliëntondersteuner bij ons volgen.

 

Vrijstellingen

Omdat je al mantelzorgmakelaar bent geworden, krijg je vrijstellingen en hoef je nog maar een beperkt aantal modules te volgen. Meer weten!

Baanperspectief


Veel mantelzorgmakelaars worden na de opleiding ondernemer. Wij zien dat veel zelfstandige mantelzorgmakelaars elkaar goed weten te vinden en dat er samenwerkingsverbanden ontstaan.

 

Andere mantelzorgmakelaars gaan werken bij gemeenten, zorgverzekeraars of andere zorggerelateerde instellingen.

 

Tot slot zijn er mantelzorgmakelaars die bij de huidige werkgever mantelzorggerichte projecten en -werkzaamheden uitvoeren.


Beroepsvereniging


De post-HBO opleiding Mantelzorgmakelaar geeft toegang tot het register van Mantelzorgmakelaars, de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM). 

 

Om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen, dient een mantelzorgmakelaar in het register van Mantelzorgmakelaars te zijn ingeschreven.

 

De registratie tot mantelzorgmakelaar  loopt via het Registerplein. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden. Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.


Wanneer en waar?


Woensdag groep

 • Start: 3 april 2024. 17 tweewekelijkse fysieke bijeenkomsten (totaal 34 dagdelen van drie uur). Slotdag: 29 januari 2025
 • Tijd: van 10:00 tot 17:00 uur
 • Investering: 5250,- 
 • Literatuur: Je hoeft zelf geen literatuur aan te schaffen
 • Locatie: Baarn
 • Parkeren: gratis parkeren
 • Deelnemers: maximaal 16
 • Vrijstelling: geen vrijstelling
 • Inschrijven: via deze website
 • Informatie: bel, app of mail Yvonne de Haan, 06-24 11 80 50

Zaterdag groep

 • Start: 6 april 2024. 5 fysieke bijeenkomsten en 12 online bijeenkomsten (tweewekelijks met in totaal 34 dagdelen van drie uur). Slotdag: 1 februari 2025
 • Tijd: van 9:00 tot 16:00 uur
 • Investering: 4650,- 
 • Literatuur: Je hoeft zelf geen literatuur aan te schaffen
 • Locatie: Utrecht
 • Parkeren: gratis parkeren
 • Deelnemers: maximaal 16
 • Vrijstelling: geen vrijstelling
 • Inschrijven: via deze website
 • Informatie: bel, app of mail Yvonne de Haan, 06-24 11 80 50

Testimonial van Désirée


Mijn naam is Désirée van Gemert. Het afgelopen jaar heb ik de opleiding tot mantelzorgmakelaar bij Auxilium Academy (zaterdag online) met goed gevolg afgesloten.

 

Met zo’n kleine 20 jaar aan ervaring van genoten opleidingen, kan ik met grote stelligheid zeggen dat dit de beste opleiding is die ik ooit heb gevolgd. Geen gestamp voor toetsen, maar in je eigen tempo en op je eigen wijze de lesstof voor de modules eigen maken.

 

De opbouw van de modules vind ik goed doordacht en aangeboden. Vanaf de eerste module krijg je in- en overzicht in het werkveld van de mantelzorgmakelaar, waardoor je een goede basis vormt om het vak in theorie en praktijk eigen te gaan maken.

 

De opleiding wordt gegeven door docenten uit het werkveld met een enorme hoeveelheid kennis en kunde. Zowel over het vakgebied als in lesgeven. De coaching die we krijgen is uitnodigend, onbevooroordeeld en stimulerend. Niets te veel en niets te weinig. Hierdoor gaat je beroepsmatige- en persoonlijke ontwikkeling “hand in hand”. De opleiding sluit goed aan op reeds verworven kennis en vaardigheden.

 

Auxilium Academy heeft als missie om mensen op te leiden tot de beste mantelzorgmakelaars van Nederland. Daarvoor moet je mijn inziens de beste opleider zijn. Voor mij is Auxilium Academy dat. Vakinhoudelijk van hoge kwaliteit, compleet met een perfecte balans tussen theorie en praktijk.