"The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled"

Plutarch, 46 - 120 n.Chr.

Deze uitspaak van de oud Griekse filosoof weerspiegelt hoe wij tegen opleiden aankijken. 


Natuurlijk leer je alles over de wet- en regelgeving. En dat moet ook, want mantelzorgers verdwalen regelmatig in het woud aan regels en administratie. 


Nog belangrijker vinden wij dat jij zelf de weg leert te vinden en jij jezelf ontwikkelt tot een professionele gesprekspartner voor de mantelzorger en de instanties waar jij mee te maken krijgt.


De Mantelzorgmakelaar


De mantelzorger zorgt veelal liefdevol voor de naaste of geliefde.

 

Vaak wordt de zorg met vanzelfsprekendheid gedaan. Maar naast het zorgen moet er ook veel geregeld worden en krijgt de mantelzorger  te maken met een complex stelsel aan wetten & regels en een veelheid aan instanties. Om hier de weg in te vinden is niet altijd eenvoudig en kan erg belastend zijn.

 

Regeltaken kosten de mantelzorger veel energie en is een belangrijke bron voor overbelasting. 

 

Om te zorgen dat de mantelzorger fit blijft en de zorgtaken vol kan blijven houden is professionele ondersteuning van iemand met kennis van zaken nodig. Iemand zoals de  mantelzorgmakelaar: een integere, onafhankelijke en goed opgeleide professional.

 

De mantelzorgmakelaar kent de weg in het complexe zorgstelsel en heeft het hart op de juiste plek.


Mantelzorgmakelaar in de praktijk


De mantelzorgmakelaar is er voor de mantelzorger en kijkt samen met hem/haar wat er nodig is om alle taken op het gebied van zorg, gezin, werk en sociaal leven op een gezonde manier te kunnen blijven combineren.

 

De mantelzorgmakelaar onderzoekt de diverse mogelijkheden voor ondersteuning en informeert hierover. Indien nodig worden de regeltaken van de mantelzorger tijdelijk overgenomen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning adequaat georganiseerd wordt.

 

Het vak van de mantelzorgmakelaar is erg veelzijdig, geen dag is hetzelfde. Een kleine selectie van de werkzaamheden:

 • Begeleiding bij aanvragen van indicaties
 • Zoeken van zorgaanbieders
 • Ondersteunen bij keukentafelgesprekken
 • Uitzoeken van financiële consequenties
 • Schakelen met instanties
 • In kaart brengen van het sociale netwerk
 • Ondersteunen bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget
 • Hulp bij formulierenwerk


De cliëntondersteuner


Tegenwoordig werken veel zelfstandige mantelzorgmakelaars ook als onafhankelijk cliëntondersteuner. De werkzaamheden vertonen veel overlap. Er zijn echter ook belangrijke verschillen. Daar waar de mantelzorgmakelaar primair staat opgesteld voor de mantelzorger, ligt de focus bij cliëntondersteuning meer bij de zorgvrager.

 

Een cliëntondersteuner helpt en denkt mee over zorg en ondersteuning: welke zorg is passend en welke keuzes kunnen er worden gemaakt. Hij/zij helpt om de hulpvraag duidelijk te maken, kent het zorgaanbod in de buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek. Familie, mantelzorgers en vrijwilligers worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen en er wordt hulp geboden bij de keuzes die moeten worden gemaakt.

 

Door cliëntondersteuning worden regie en zelfredzaamheid versterkt en krijgen kwetsbare mensen passende voorzieningen om grip op hun leven te versterken, naar vermogen mee te doen in de samenleving of de langdurige zorg die ze nodig hebben.

 

Cliëntondersteuning kan eenmalig zijn, maar ook periodiek gedurende enige of langere tijd.

 

Een cliëntondersteuner is altijd onafhankelijk.Opleiding Mantelzorgmakelaar Casuïstiek

Inhoud van de opleiding Mantelzorgmakelaar


Jij wordt als mantelzorgmakelaar opgeleid tot een onafhankelijk, professioneel en sensitief zakelijke dienstverlener, met actuele kennis van het juridische speelveld in het zorgstelsel en van de sociale kaart. Jij leert het werkveld van de mantelzorgmakelaar kennen welke het gehele sociale domein van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet & regelgeving en verzekeringen omvat.

 

In de opleiding Mantelzorgmakelaar werk je aan concrete casuïstiek, zowel alleen als in groepen. Daarnaast ontwikkel jij jouw communicatie- en netwerkvaardigheden. Jij gaat tijdens de opleiding al met mantelzorgers en (overheids)instanties in gesprek. Hierdoor krijg je direct concreet gevoel bij het vak. Tegelijkertijd werk je aan jouw sociale kaart. Regelmatig reflecteer je op eigen handelen. 

 

Nadat je de opleiding hebt afgerond ben jij een belangrijke steunpilaar voor mantelzorgers en ben je professioneel gesprekspartner voor relevante instanties.

 

Taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de mantelzorgmakelaar

 

Onze opleiding leert jou hoe je vorm moet geven aan de volgende taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de mantelzorgmakelaar:

 • Zoeken naar en informeren over een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor zowel zorgvrager als mantelzorger
 • Informeren over de diverse leveringsvormen: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Informeren op het gebied van wet-en regelgeving, voorzieningen en voorschriften
 • Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking
 • Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Ondersteuning bij de aanvraag van een PGB en het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)
 • Informeren over financiële consequenties van de diverse ondersteuningsvormen  (eigen bijdrage en fiscale consequenties)
 • Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren
 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften en klachten
 • Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, Centrum Indicatiestelling Zorg , Gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, Centraal Administratie Kantoor, UWV,  Sociale Verzekeringsbank, enz.).
 • Bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever over afstemming werk en zorg

Communicatie en profileren

 

In de praktijk wordt veel gevraagd van de communicatieve vaardigheden van de mantelzorgmakelaar. Dagelijks heeft de mantelzorgmakelaar contact met mantelzorgers, instanties of (overheids)instellingen en krijgt te maken met een veelheid aan emoties, weerstand of bureaucratische starheid. Daarnaast profileert de mantelzorgmakelaar zich regelmatig middels presentaties of is te vinden op netwerkbijeenkomsten. 

 

In de opleiding Mantelzorgmakelaar wordt de vraag: “wat betekent professioneel communiceren voor de mantelzorgmakelaar en hoe verhoudt zich dat tot mijzelf?” stapsgewijs uitgediept, zodat je na de opleiding een belangrijke en waardevolle steunpilaar voor mantelzorgers bent en een professioneel gesprekspartner voor relevantie instanties.

 

Ondernemerschap

 

Veel mantelzorgmakelaars worden na de opleiding zelfstandig ondernemer. In de opleiding hebben wij hier aandacht voor zodat je weet wat er ervoor nodig is om succesvol te starten.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Bel Yvonne de Haan

06-24 11 80 50

Studiebelasting


De studiebelasting is circa 440 studiebelastingsuren (inclusief de bijeenkomsten van ca 112 uren).

Toelating en getuigschrift


Om toegelaten te kunnen worden dien je over een afgeronde HBO opleiding te beschikken. Doe je dat niet en wil je wel graag de opleiding volgen dan kun je in aanmerking komen voor een toelatingsprocedure. Neem daarvoor contact met ons op.

 

De opleiding en het vak mantelzorgmakelaar is geschikt voor empatische, proactieve, autonome mensen die liefde hebben voor plannen en organiseren en beschikken over communicatief vaardigheden. Ongeacht de achtergrond hebben mantelzorgmakelaars één ding gemeen: de drive om er werkelijk toe te willen doen voor de ander. 

 

Tijdens de opleiding Mantelzorgmakelaar worden casuïstieken door jou uitgewerkt welke worden getoetst. Jij sluit de opleiding af met een eindgesprek. Bij voldoende resultaat ontvang je het post-HBO getuigschrift Mantelzorgmakelaar van Auxilium Academy.

Baanperspectief


Veel mantelzorgmakelaars worden na de opleiding ondernemer. Wij zien dat veel zelfstandige mantelzorgmakelaars elkaar goed weten te vinden en dat er samenwerkingsverbanden ontstaan.

 

Andere mantelzorgmakelaars gaan werken bij gemeenten, zorgverzekeraars of andere zorggerelateerde instellingen.

 

Tot slot zijn er mantelzorgmakelaars die bij de huidige werkgever mantelzorggerichte projecten en werkzaamheden uitvoeren.


Beroepsvereniging


De post-HBO opleiding Mantelzorgmakelaar geeft toegang tot het register van Mantelzorgmakelaars, de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) en de beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB). Mantelzorgmakelaars met 2 jaar werkervaring kunnen zich laten inschrijven in het register van Cliëntondersteuners.

 

Om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen dient een mantelzorgmakelaar in het register van Mantelzorgmakelaars te zijn ingeschreven.

 

De registratie van zowel de mantelzorgmakelaar als de cliëntondersteuner loopt via Registerplein. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden. Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.


Wanneer en waar?


 • Start: 12 maart 2020, 17 tweewekelijke bijeenkomsten (34 dagdelen)
 • Dag en tijd: donderdag van 10:30 tot 17:15
 • Investering: € 4.550,= (vrijgesteld van BTW) excl. literatuur ad ca € 100,= 
 • Lokatie: De Hoge Weide, Ab Harrewijnstraat 45, 3544 AL Utrecht. Goed berijdbaar, met OV bereikbaar en gratis parkeren
 • Aantal deelnemers: maximaal 16
 • Vrijstelling: de opleiding kent geen vrijstellingen
 • Inschrijven: via deze website
 • Meer informatie: bel, app of mail Yvonne de Haan: 06 - 24 11 80 50,  info@auxiliumacademy.nl

Mantelzorgmakelaar aan het woord

Ilona Grandia Mantelzorgmakelaar

 Het leven verandert als je te horen krijgt dat je kanker hebt zonder uitzicht op genezing. Het leven verandert niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen en kleinkinderen. 

 

Ik ben Ilona Grandia, 25 jaar en werkzaam bij Sint Jozefoord te Nuland als mantelzorgmakelaar en beweegagoog en de tekst hierboven gaat over mijn opa. 

 

In 2016 was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging naast mijn functie als beweegagoog, maar wat ik precies wilde wist ik niet. Op het informatiebord zag ik een interne vacature staan voor mantelzorgmakelaar, maar ik had geen idee wat een mantelzorgmakelaar doet.  Uiteraard meer informatie opgevraagd bij personeelszaken en rondgekeken op internet. En ja hoor… dit was echt iets voor mij, omdat het een dynamisch en afwisselend beroep is. Ik houd van variatie en improviseren. Ook vind ik het fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. Als mantelzorgmakelaar kan ik een bijdrage leveren, zodat de mantelzorger zich kan richting op de dingen die voor hem of haar echt belangrijk zijn en dat is waar je het uiteindelijk allemaal voor doet.

 

In maart 2017 startte ik met de opleiding Mantelzorgmakelaar en alhoewel ik wel in de zorgsector werk had ik nog nooit echt te maken gehad met de wet- en regelgeving. Aan het begin van mijn opleiding heb ik dezelfde chaos als mantelzorgers ervaren: hoe krijg ik ooit overzicht in de wetten, wanneer gebruik ik welke wet en bij welk loket moet ik zijn? Gedurende de opleiding vielen deze puzzelstukjes op zijn plaats en leerde ik waar ik welke informatie kan vinden. Naast de theorie en casussen heb ik volop gewerkt aan mijn professionele ontwikkeling. 

 

Nu in de praktijk ondersteun ik als mantelzorgmakelaar mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid, inkomen en recht. Ik neem ze een korte periode bij de hand, verstrek informatie, geef kortdurende ondersteuning en geef praktische oplossingen. 

 

Graag ga ik terug naar mijn inleiding: toen bij mijn opa kanker werd geconstateerd had hij als laatste wens om zijn resterende tijd thuis bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen door te brengen. Oma en wij allemaal hebben de zorg voor mijn opa liefdevol verleent. Natuurlijk weet ik dat dit mantelzorg is maar zo heb ik het nooit ervaren. Terugkijkende had ik het echter erg fijn gevonden als iemand ons toen had kunnen ondersteunen zodat wij ons alleen maar op de zorg voor opa hoefden te richten. Ik vind het fijn dat ik er nu als mantelzorgmakelaar voor de ander kan zijn.