Wat is het verschil tussen een mantelzorgmakelaar en een cliëntondersteuner?


Waar zitten de verschillen en waar overlappen de beroepsgroepen elkaar? 

 

Deze vraag over de mantelzorgmakelaar en de cliëntondersteuner kwam in onze opleiding voorbij. 

 

In deze blog zetten wij een en ander op een rijtje om daarna als conclusie, advies te geven welk beroep volgens ons het beste bij je past.

 

Wat is in de kern het verschil tussen de mantelzorgmakelaar en de cliëntondersteuner?

De kern van het verschil zit al in de functienaam verscholen: de mantelzorgmakelaar staat opgesteld voor de mantelzorger en zorgt ervoor dat het leven van de mantelzorger in balans blijft. De cliëntondersteuner zorgt voor passende ondersteuning voor diegene die direct zorg nodig heeft: de cliënt. 

 

Verschil in beroepsprofiel

Het belangrijkste verschil bestaat eruit dat de mantelzorgmakelaar domeinoverstijgend werkt. Dat wil zeggen: de mantelzorgmakelaar ondersteunt bij zorgvragen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Jeugdwet en de Participatiewet. 

 

Een cliëntondersteuner werkt óf binnen de WMO óf binnen de WLZ. 

 

Verschil in werkzaamheden

De Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) beschrijft de werkzaamheden van de mantelzorgmakelaar als volgt: 

 

“De mantelzorgmakelaar kijkt wat de mantelzorger nodig heeft om de zorg vol te houden. Daartoe analyseert de mantelzorgmakelaar de situatie op meerdere beleidsterreinen. De mantelzorgmakelaar biedt informatie en ondersteunt beroepsmatig. Zo nodig neem de mantelzorgmakelaar regeltaken, ter voorkomen van overbelasting, in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening, tijdelijk over.”

 

De Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners van mensen met een Beperking (BCMB) stelt dat het beroepsprofiel van een cliëntondersteuner het meeste lijkt op dat van een social worker. De kerntaken van een cliëntondersteuner zijn gericht om zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie te vergroten.

 

Waar de cliëntondersteuner de focus heeft op het vergroten van de zelfredzaamheid, is de mantelzorgmakelaar erop gericht om regeltaken uit handen te nemen om zo de mantelzorger te ontlasten. De mantelzorger komt daardoor in balans en kan het “zorgen voor” langer volhouden.

 

Verschil in opleiding en competenties

De mantelzorgmakelaar wordt intensief opgeleid in het hanteren van en werken met relevante wet- en regelgeving. Hierdoor staat de mantelzorgmakelaar de mantelzorger als zakelijk dienstverlener terzijde  en ontlast de mantelzorger door regeltaken over te nemen.

 

De opleiding tot cliëntondersteuner heeft als belangrijke pijler het versterken van (en voeren van) eigen regie. Daar waar de mantelzorgmakelaar taken van de mantelzorger overneemt zal de cliëntondersteuner meer sturen op “in de kracht zetten” van de cliënt.

 

De ondernemende mantelzorgmakelaar en de cliëntondersteuner in loondienst

Een mantelzorgmakelaar heeft vaak een eigen praktijk en is dus zowel onafhankelijk als autonoom. Als ondernemer bepaalt de mantelzorgmakelaar zelf het tarief, het werkgebied en de tijdsbesteding. Opdrachtgevers, zorgverzekeraars en werkgevers zijn de belangrijkste financieringsbronnen.

 

De meeste cliëntondersteuners oefenen het vak in loondienst uit. Sommige cliëntondersteuners laten zich als onderaannemer inhuren door een cliëntondersteuningspartij. Hieraan zijn in onze ogen wel drie gevaren verbonden: 

 

  1. Het uurtarief voor cliëntondersteuning is door de overheid vastgesteld. Hier mag niet van afgeweken worden. Hierdoor kan het voor de cliëntondersteuner als onderaannemer lastig zijn om een volwaardig inkomen te generen, omdat zowel de organisatie als de cliëntondersteuner aan dat uurtarief moeten verdienen. 
  2. Als onderaannemer ben je afhankelijk van opdrachten die een cliëntondersteuningspartij jou kan bieden. 
  3. In onze ogen is het niet ondenkbaar dat er in de relatie cliëntondersteuningspartij en onderaannemer sprake is van schijnzelfstandigheid. Dit kan tot gevolg hebben dat werkgeverslasten verschuldigd zijn, die mogelijk op de onderaannemer worden verhaald.

 

Conclusie

Wil je zelf aan het roer staan, zelf je eigen route uitstippelen en als ondernemende zakelijk dienstverlener mantelzorgers ondersteunen en hun wereld mooier maken, kies dan voor het vak mantelzorgmakelaar en volg daartoe onze opleiding tot mantelzorgmakelaar. 

 

Wil je liever in loondienst of onder de vlag van een organisatie werken en heb je affiniteit met de werkzaamheden van een social worker, dan past het vak cliëntondersteuner waarschijnlijk beter bij je. Je kunt daartoe onze opleiding cliëntondersteuning volgen. 

 

Tot slot

Heb je naar aanleiding van onze blog vragen of wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op. 

 

“May your choices reflect your hopes, not your fears” - Nelson Mandela -

 

Arjen de Haan

Yvonne de Haan-Vermetten

 

Bronnen:

 

www.bmzm.nl

www.bcmb.nl