Onze incompany trainingen

Bedrijven, instellingen en organisaties willen groeien, ontwikkelen en verbeteren. Wij ondersteunen daarbij met onze trainingen. Welke dat zijn vind je hieronder. 

Zorgwetten


Domeinoverstijgende samenwerking is de nieuwste trend.

 

Door de leergang zorgwetten doe je domeinoverstijgende kennis op en kun jij jouw klant naar het juiste loket begeleiden binnen de complexe zorgwereld. Lees verder!

Cultuur en communicatie


De samenstelling van de Nederlandse bevolking is de afgelopen 50 jaar diverser geworden. 

 

Je krijgt steeds te maken met mensen met een andere culturele- of levensbeschouwelijke achtergrond. 

 

Andere opvattingen over ziekte en beperkingen of manieren om hulp te zoeken spelen steeds meer een rol. Opvoedings- en levensstijlen kunnen verschillen aan dat wat jij gewend bent. 

 

Hoe ga je daar passend mee om gaan en welke communicatiestijl past daar bij? Deze vraag staat centraal in onze training cultuur en communicatie. Lees verder!

Ethiek in het werk


Wat is goed professioneel én goed ethisch handelen?

  • Vertellen, of mond houden? 
  • Melding maken, of wegkijken? 
  • Autonomie geven, of ingrijpen? 
  • Waarden nastreven, of werken zonder principes?  
  • Correct gedrag ontwikkelen, of lik op stuk toepassen?  
  • Stilstaan bij ethische dilemma’s, of waan van de dag navolgen?  
  • Goed professioneel handelen, of doormodderen zonder plan? 

Wezenlijke vragen die jou vormen en waar lang niet altijd bij stil wordt gestaan, die niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn. Wat wel belangrijk is. Om te groeien, om beter te worden en om verwarring, onbekendheid, of onwetendheid te voorkomen. Lees verder!

Persoonlijke coaching


Je bent een ondernemende mantelzorgmakelaar. Je wilt vooruit, mantelzorgers ondersteunen en je wilt van je praktijk een succes maken.

 

Soms loop je tegen zaken aan en weet je niet hoe je het aan moet pakken.

 

Je wilt met iemand sparren die de inhoud van het vak én de in en outs van het ondernemerschap kent. Iemand die jou de spiegel voorhoudt en er samen met jou voor zorgt dat jij, door persoonlijk- en professioneel te groeien, uitdagingen met vertrouwen oppakt. Lees verder!